Αναζήτηση

 • Αναλυτική Αναζήτηση

Search results

Additional Info

 • Τεύχος: 127 • 2017
 • Σελίδες: 2

Πώς συγκροτείται η επαγγελματική ταυτότητα; Πώς τα οικογενειακά και κοινωνικά βιώματα, οι εκπαιδευτικές και εργασιακές εμπειρίες, οι ιστορικές συνθήκες κάθε εποχής διαμορφώνουν την επαγγελματική ταυτότητα; Το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα, επικεντρωμένο στην επαγγελματική ταυτότητα ελληνίδων κοινωνικών λειτουργών, έχει διερευνήσει και παρουσιάζει στο άρθρο της η κοινωνική λειτουργός Ευαγγελία Βαριδάκη Λεβίν...

Additional Info

 • Τεύχος: 127 • 2017
 • Σελίδες: 40

Η μελέτη αυτή ερευνά τη σημασία των ιστοριών ζωής στη μάθηση, (με την έννοια της κατανόησης), από την οπτική του κατανοούντος υποκειμένου. Θεμελιωμένη στη Δανική παράδοση η οποία αντλεί από τη Σχολή της Φρανκφούρτης και την Κριτική Θεωρία, ερευνά τον παράγοντα της υποκειμενικότητας των γυναικών κοινωνικών λειτουργών του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και την ψυχοκοινωνική διαδικασία μέσω της οποίας διαμορφώνεται η επαγγελματική ταυτότητα βάσει των εμπειριών ζωής και εργασίας...

Λέξεις - κλειδιά: Ιστορία ζωής, εμπειρία ζωής, υποκειμενικότητα, διαδικασία μάθησης και επαγγελματική ταυτότητα.

Additional Info

 • Τεύχος: 127 • 2017
 • Σελίδες: 24

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η επαγγελματική ικανοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και η σχέση της με ορισμένες δημογραφικές και εργασιακές μεταβλητές. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 319 διοικητικοί υπάλληλοι από την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας...

Λέξεις κλειδιά: δημόσιος & διοικητικός υπάλληλος, επαγγελματική ικανοποίηση

Additional Info

 • Τεύχος: 127 • 2017
 • Σελίδες: 20

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει και να αναδείξει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων σε μαθητές με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), οι οποίοι φοιτούν σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) του Νομού Αττικής, το σχολικό έτος 2016-2017...

Λέξεις -κλείδια: αξιολόγηση, διδακτικές παρεμβάσεις, κοινωνικές, συναισθηματικές δεξιότητες, μαθητές με ΔΑΦ

Additional Info

 • Τεύχος: 126 • 2017
 • Σελίδες: 29

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει και αναλύει τις αφηγήσεις ζωής δύο μητέρων με παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και επιχειρεί να αναδείξει τη νοηματοδότηση που οι ίδιες αποδίδουν στην εμπειρία τους...

Λέξεις -κλείδια: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, μητέρες παιδιών με ΔΑΦ, αφηγήσεις ζωής, βιογραφική προσέγγιση, κοινωνική εργασία

Συγγραφείς

Additional Info

 • Τεύχος: 126 • 2017
 • Σελίδες: 14

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να μελετήσει, να καταγράψει, να περιγράψει, να παρουσιάσει και να αναλύσει την εφαρμογή της σχολικής κοινωνικής εργασίας στην Κύπρο μέσα από τους σημαντικότερους ιστορικούς σταθμούς όπως αυτοί διαμορφώθηκαν διαχρονικά και συνέβαλαν στην ανάπτυξή της...

Λέξεις κλειδιά: Σχολική Κοινωνική Εργασία, Σχολικοί Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εκπαιδευτικό Σύστημα

Additional Info

 • Τεύχος: 126 • 2017
 • Σελίδες: 25

Πλήθος ερευνών σε εφήβους που διαβιούν υπό κρατική προστασία εκτός της φυσικής τους οικογένειας στην Ελλάδα και διεθνώς, έχει αναδείξει μεγάλο εύρος επιπτώσεων της ιδρυματικής ζωής στην ψυχοκοινωνική υγεία και κατ' επέκταση στη σχολική και την κοινωνική προσαρμογή τους...

Λέξεις - κλειδιά: Ψυχοκοινωνική υγεία, σχολική λειτουργικότητα, ιδρυματική φροντίδα, ανθεκτικότητα, προστατευτικοί παράγοντες, παράγοντες κινδύνου

Additional Info

 • Τεύχος: 126 • 2017
 • Σελίδες: 2

Το αφιέρωμα στην Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση συνεχίζεται και σ' αυτό το τεύχος, με δύο έρευνες που προβάλλουν πλευρές του έργου των σχολικών κοινωνικών λειτουργών με ειδικούς μαθητικούς πληθυσμούς και τις οικογένειές τους, καθώς και με μία μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της σχολικής κοινωνικής εργασίας στην Κύπρο....

Additional Info

 • Τεύχος: 125 • 2017
 • Σελίδες: 3

Η Σχολική Κοινωνική Εργασία έχει μακρά ιστορία. Ξεκίνησε κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα στις Η.Π.Α. Δεδομένου ότι, μέχρι τότε οι περισσότερες των αμερικανικών Πολιτειών είχαν θεσπίσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ως μέσον προώθησης ίσων ευκαιριών, το αρχικό έργο των κοινωνικών λειτουργών ήταν να ενθαρρύνουν τους μετανάστες και τις φτωχές οικογένειες στα αστικά κέντρα να στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία...

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση