Αναζήτηση

 • Αναλυτική Αναζήτηση

Search results

Additional Info

 • Τεύχος: 128 • 2017
 • Σελίδες: 21

Σκοπός της παρούσας ποιοτικής έρευνας είναι η διερεύνηση των εμπειριών επαγγελματιών συμβούλων σχετικά με την πρακτική της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής και ειδικότερα των προοπτικών και των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της...

Λέξεις - κλειδιά: Πολυπολιτισμική συμβουλευτική, διαπολιτισμική συμβουλευτική, πολυπολιτισμικές δεξιότητες συμβούλων, ποιοτική μεθοδολογία.

Additional Info

 • Τεύχος: 128 • 2017
 • Σελίδες: 26

Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό την ανάδειξη των κινήτρων των φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας για την επιλογή επαγγέλματος. Η έρευνα διεξήχθη στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας σε δείγμα 120 πρωτοετών φοιτητών...

Λέξεις - κλειδιά: Κίνητρα, επαγγελματική επιλογή, κοινωνική εργασία, φοιτητές, κοινωνικός λειτουργός.

Additional Info

 • Τεύχος: 128 • 2017
 • Σελίδες: 32

Η Κοινωνική Εργασία στο δρόμο αποτελεί μια προσέγγιση ευάλωτων και κοινωνικά αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων, στο φυσικό περιβάλλον της καθημερινής τους διαβίωσης. Στην Ελλάδα, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των χρηστών ουσιών, εργατριών του σεξ και των αστέγων στο δρόμο υιοθετείται τις τελευταίες δύο δεκαετίες...

Λέξεις - κλειδιά: κοινωνική εργασία στο δρόμο, κοινωνική εργασία εκτός δομών.

Additional Info

 • Τεύχος: 127 • 2017
 • Σελίδες: 2

Δύο επαγγελματικοί ρόλοι - που τα τελευταία χρόνια είναι στο προσκήνιο - και που αναλαμβάνουν ή ενδέχεται να αναλάβουν εξειδικευμένοι κοινωνικοί λειτουργοί, ρόλοι που ανταποκρίνονται σε σύγχρονα και τρέχοντα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ανάγκες της καθημερινότητας, είναι η κοινωνική εργασία στο δρόμο και ο σύμβουλος προσφύγων και μεταναστών...

Additional Info

 • Τεύχος: 127 • 2017
 • Σελίδες: 2

Πώς συγκροτείται η επαγγελματική ταυτότητα; Πώς τα οικογενειακά και κοινωνικά βιώματα, οι εκπαιδευτικές και εργασιακές εμπειρίες, οι ιστορικές συνθήκες κάθε εποχής διαμορφώνουν την επαγγελματική ταυτότητα; Το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα, επικεντρωμένο στην επαγγελματική ταυτότητα ελληνίδων κοινωνικών λειτουργών, έχει διερευνήσει και παρουσιάζει στο άρθρο της η κοινωνική λειτουργός Ευαγγελία Βαριδάκη Λεβίν...

Additional Info

 • Τεύχος: 127 • 2017
 • Σελίδες: 40

Η μελέτη αυτή ερευνά τη σημασία των ιστοριών ζωής στη μάθηση, (με την έννοια της κατανόησης), από την οπτική του κατανοούντος υποκειμένου. Θεμελιωμένη στη Δανική παράδοση η οποία αντλεί από τη Σχολή της Φρανκφούρτης και την Κριτική Θεωρία, ερευνά τον παράγοντα της υποκειμενικότητας των γυναικών κοινωνικών λειτουργών του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και την ψυχοκοινωνική διαδικασία μέσω της οποίας διαμορφώνεται η επαγγελματική ταυτότητα βάσει των εμπειριών ζωής και εργασίας...

Λέξεις - κλειδιά: Ιστορία ζωής, εμπειρία ζωής, υποκειμενικότητα, διαδικασία μάθησης και επαγγελματική ταυτότητα.

Additional Info

 • Τεύχος: 127 • 2017
 • Σελίδες: 24

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η επαγγελματική ικανοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και η σχέση της με ορισμένες δημογραφικές και εργασιακές μεταβλητές. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 319 διοικητικοί υπάλληλοι από την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας...

Λέξεις κλειδιά: δημόσιος & διοικητικός υπάλληλος, επαγγελματική ικανοποίηση

Additional Info

 • Τεύχος: 127 • 2017
 • Σελίδες: 20

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει και να αναδείξει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων σε μαθητές με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), οι οποίοι φοιτούν σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) του Νομού Αττικής, το σχολικό έτος 2016-2017...

Λέξεις -κλείδια: αξιολόγηση, διδακτικές παρεμβάσεις, κοινωνικές, συναισθηματικές δεξιότητες, μαθητές με ΔΑΦ

Additional Info

 • Τεύχος: 126 • 2017
 • Σελίδες: 29

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει και αναλύει τις αφηγήσεις ζωής δύο μητέρων με παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και επιχειρεί να αναδείξει τη νοηματοδότηση που οι ίδιες αποδίδουν στην εμπειρία τους...

Λέξεις -κλείδια: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, μητέρες παιδιών με ΔΑΦ, αφηγήσεις ζωής, βιογραφική προσέγγιση, κοινωνική εργασία

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση