Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει βιβλιογραφικά και ερευνητικά, τα συναισθήματα των αθλητών με αναπηρία και την εμπειρία που συνεπάγεται η συμμετοχή τους στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ακόμη, εξετάζει αν οι αθλητές δέχονται υποστήριξη από το οικογενειακό αλλά και το αθλητικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης και της συμβολής του κοινωνικού λειτουργού...

Additional Info

  • Τεύχος 111 • 2013
  • Σελίδες 170 - 184

Περίληψη

Αν και η μακροζωϊα των ανθρώπων είναι μια θετική εξέλιξη της επιστήμης, η γήρανση του πληθυσμού έχει αναγνωριστεί ως ένα παγκόσμιο φαινόμενο που λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, λόγω των μεγάλων επιβαρύνσεων που επιφέρει στα συστήματα υγείας και κοινωνικής προστασίας των κρατών. Η δημογραφική γήρανση αναφέρεται σε πληθυσμούς με ποικίλα προβλήματα –κυρίως οικονομικά και υγείας...

Λέξεις ΚλειδιάΔημογραφική γήρανση, τρίτη ηλικία, παροχή φροντίδας, κοινωνικός λειτουργός

Additional Info

  • Τεύχος 115 • 2014
  • Σελίδες 23

Περίληψη

Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να περιγράψει τις καθημερινές δυσκολίες των χρηστών των υπηρεσιών που πάσχουν από προβλήματα ψυχικής υγείας, με την ερευνητική μέθοδο της θεμελιωμένης θεωρίας. Η χρήση της θεμελιωμένης θεωρίας, δημιουργεί μια σειρά από προκλήσεις....

Λέξεις Κλειδιάθεμελιωμένη θεωρία, ψυχική υγεία, χρήστες υπηρεσιών, αποδοχή, επίγνωση.

Additional Info

  • Τεύχος 117 • 2015
  • Σελίδες 28

Η «ενδυνάμωση» είναι μία διαδικασία μέσω της οποίας οι επαγγελματίες μοιράζονται την εξουσία που τους δίνει ο ρόλος τους με τους χρήστες των υπηρεσιών τους....

Additional Info

  • Τεύχος 84 • 2006
  • Σελίδες 12

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση