Έτος 32 Τεύχος 127 - 2017

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ   ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Additional Info

  • Τεύχος: 127 • 2017
  • Σελίδες: 2

Πώς συγκροτείται η επαγγελματική ταυτότητα; Πώς τα οικογενειακά και κοινωνικά βιώματα, οι εκπαιδευτικές και εργασιακές εμπειρίες, οι ιστορικές συνθήκες κάθε εποχής διαμορφώνουν την επαγγελματική ταυτότητα; Το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα, επικεντρωμένο στην επαγγελματική ταυτότητα ελληνίδων κοινωνικών λειτουργών, έχει διερευνήσει και παρουσιάζει στο άρθρο της η κοινωνική λειτουργός Ευαγγελία Βαριδάκη Λεβίν...

Additional Info

  • Τεύχος: 127 • 2017
  • Σελίδες: 40

Η μελέτη αυτή ερευνά τη σημασία των ιστοριών ζωής στη μάθηση, (με την έννοια της κατανόησης), από την οπτική του κατανοούντος υποκειμένου. Θεμελιωμένη στη Δανική παράδοση η οποία αντλεί από τη Σχολή της Φρανκφούρτης και την Κριτική Θεωρία, ερευνά τον παράγοντα της υποκειμενικότητας των γυναικών κοινωνικών λειτουργών του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και την ψυχοκοινωνική διαδικασία μέσω της οποίας διαμορφώνεται η επαγγελματική ταυτότητα βάσει των εμπειριών ζωής και εργασίας...

Λέξεις - κλειδιά: Ιστορία ζωής, εμπειρία ζωής, υποκειμενικότητα, διαδικασία μάθησης και επαγγελματική ταυτότητα.

Additional Info

  • Τεύχος: 127 • 2017
  • Σελίδες: 20

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει και να αναδείξει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων σε μαθητές με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), οι οποίοι φοιτούν σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) του Νομού Αττικής, το σχολικό έτος 2016-2017...

Λέξεις -κλείδια: αξιολόγηση, διδακτικές παρεμβάσεις, κοινωνικές, συναισθηματικές δεξιότητες, μαθητές με ΔΑΦ

Additional Info

  • Τεύχος: 127 • 2017
  • Σελίδες: 24

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η επαγγελματική ικανοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και η σχέση της με ορισμένες δημογραφικές και εργασιακές μεταβλητές. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 319 διοικητικοί υπάλληλοι από την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας...

Λέξεις κλειδιά: δημόσιος & διοικητικός υπάλληλος, επαγγελματική ικανοποίηση

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση