Έτος 32 Τεύχος 126 - 2017

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - 1943-2017: ΤΑΣΕΙΣ, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 

 

 

Additional Info

  • Τεύχος: 126 • 2017
  • Σελίδες: 2

Το αφιέρωμα στην Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση συνεχίζεται και σ' αυτό το τεύχος, με δύο έρευνες που προβάλλουν πλευρές του έργου των σχολικών κοινωνικών λειτουργών με ειδικούς μαθητικούς πληθυσμούς και τις οικογένειές τους, καθώς και με μία μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της σχολικής κοινωνικής εργασίας στην Κύπρο....

Additional Info

  • Τεύχος: 126 • 2017
  • Σελίδες: 25

Πλήθος ερευνών σε εφήβους που διαβιούν υπό κρατική προστασία εκτός της φυσικής τους οικογένειας στην Ελλάδα και διεθνώς, έχει αναδείξει μεγάλο εύρος επιπτώσεων της ιδρυματικής ζωής στην ψυχοκοινωνική υγεία και κατ' επέκταση στη σχολική και την κοινωνική προσαρμογή τους...

Λέξεις - κλειδιά: Ψυχοκοινωνική υγεία, σχολική λειτουργικότητα, ιδρυματική φροντίδα, ανθεκτικότητα, προστατευτικοί παράγοντες, παράγοντες κινδύνου

Additional Info

  • Τεύχος: 126 • 2017
  • Σελίδες: 29

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει και αναλύει τις αφηγήσεις ζωής δύο μητέρων με παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και επιχειρεί να αναδείξει τη νοηματοδότηση που οι ίδιες αποδίδουν στην εμπειρία τους...

Λέξεις -κλείδια: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, μητέρες παιδιών με ΔΑΦ, αφηγήσεις ζωής, βιογραφική προσέγγιση, κοινωνική εργασία

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 126 • 2017
  • Σελίδες: 14

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να μελετήσει, να καταγράψει, να περιγράψει, να παρουσιάσει και να αναλύσει την εφαρμογή της σχολικής κοινωνικής εργασίας στην Κύπρο μέσα από τους σημαντικότερους ιστορικούς σταθμούς όπως αυτοί διαμορφώθηκαν διαχρονικά και συνέβαλαν στην ανάπτυξή της...

Λέξεις κλειδιά: Σχολική Κοινωνική Εργασία, Σχολικοί Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εκπαιδευτικό Σύστημα

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση