Έτος 31 Τεύχος 124 - 2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ HIVAIDS ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

 

 

Additional Info

  • Τεύχος: 124 • 2016
  • Σελίδες: 2

Η επικοινωνία από το τηλέφωνο για άμεση βοήθεια, πληροφόρηση, ψυχολογική στήριξη και παρέμβαση προς τον καλούντα έχει διεθνώς μακρά ιστορία. Η πρώτη τηλεφωνική γραμμή βοήθειας στην Ευρώπη, με εθελοντικό προσωπικό, άρχισε να λειτουργεί στο Λονδίνο το 1953...

Additional Info

  • Τεύχος: 124 • 2016
  • Σελίδες: 18

Το άρθρο παρουσιάζει τη μεθοδολογία της συμβουλευτικής προσέγγισης που ακολουθείται κατά την επεξεργασία των αιτημάτων στην τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS...

Λέξεις - κλειδιά: HIV λοίμωξη, τηλεφωνική γραμμή, ενημέρωση, πρόληψη, δεξιότητες & τεχνικές

Additional Info

  • Τεύχος: 124 • 2016
  • Σελίδες: 21

Το άρθρο που ακολουθεί περιγράφει το πρόγραμμα κλινικής άσκησης φοιτητών στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων από τους φοιτητές, μέσα από την υπεύθυνη και ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Κέντρου...

Λέξεις κλειδιά: Aναπηρία, κοινωνική εργασία, εκπαιδευτικές επιλογές, επιλογή επαγγέλματος, τριτοβάθμια εκπαίδευση

Additional Info

  • Τεύχος: 124 • 2016
  • Σελίδες: 24

Μια από τις σημαντικότερες μεταβάσεις κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης είναι η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Ελάχιστοι ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την  επίδραση του κοινωνικού κεφαλαίου σε αυτή τη μορφή μετάβασης. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης του κοινωνικού και του οικονομικού κεφαλαίου στους τύπους μετάβασης από το σχολείο στην εργασία σε φοιτητικό πληθυσμό...

Λέξεις -κλείδια: κοινωνικό κεφάλαιο, νέοι, μετάβαση στην εργασία

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση