Έτος 21 Τεύχος 84 - 2006

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: ΜΙΑ ΠΡOΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚOΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚOΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤOΥΡΓΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΩΝ ΚOΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠO ΤΗΝ ΠΡOΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤOΝ ΚOΙΝΩΝΙΚO ΑΠOΚΛΕΙΣΜO - OΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤOΠΙΚΩΝ ΚOΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΑΙOΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΛOΓOΥ

 

Additional Info

  • Τεύχος: 84 • 2006
  • Σελίδες: 2

Το τελευταίο τεύχος του τρέχοντος έτους περιλαμβάνει κατ' αρχήν τρία άρθρα που με άμεσο η έμμεσο τρόπο αναφέρονται στην έννοια της «αλλαγής» στους τομείς της θεωρίας και πρακτικής της Κοινωνικής Εργασίας, σε θέματα νοοτροπίας επαγγελματιών και φορέων καθώς και σε στάσεις τοπικών κοινοτήτων.

 
Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 84 • 2006
  • Σελίδες: 12

Η «ενδυνάμωση» είναι μία διαδικασία μέσω της οποίας οι επαγγελματίες μοιράζονται την εξουσία που τους δίνει ο ρόλος τους με τους χρήστες των υπηρεσιών τους....

Additional Info

  • Τεύχος: 84 • 2006
  • Σελίδες: 14

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται τα ευρήματα ποιοτικής έρευνας που έχει σκοπό να περιγράψει και να ερμηνεύσει τον τρόπο που οι κοινωνικοί λειτουργοί αντιμετωπίζουν την περιορισμένη επαγγελματική αναγνώριση στα πλαίσια της οργάνωσης....

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 84 • 2006
  • Σελίδες: 16

Οι νέες Μονάδες ψυχοκοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης για ψυχικά ασθενείς στην κοινότητα (Προστατευμένα Διαμερίσματα, Ξενώνες, Οικοτροφεία), οι οποίες αναπτύσσονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος ψυχιατρικής μεταρρύθμισης «Ψυχαργώς», αντιμετωπίζουν σε μεγάλο ποσοστό προσπάθειες παρεμπόδισης της Λειτουργίας τους από τις τοπικές κοινωνίες....

Additional Info

  • Τεύχος: 84 • 2006
  • Σελίδες: 6

Τα πρωτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι ιδιαίτερα κρίσιμα αλλά συγχρόνως και τα πλέον πρόσφορα για ευεργετικές παρεμβάσεις με στόχο τη μεγιστοποίηση της αναπτυξιακής του πορείας. Η επίδραση των πρώτων εμπειριών και τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος είναι αποφασιστικής σημασίας για την ψυχοσωματική, τη νοητική και τη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Ουσιώδες γνώρισμα της παιδικής ηλικίας είναι η ραγδαία ανάπτυξη σε όλους τους τομείς...

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση