Έτος 21 Τεύχος 83 - 2006

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ANAΠTYΞH KAI ΣYNTONIΣMOΣ THΣ TOΠIKHΣ KOINΩNIKHΣ ΠOΛITIKHΣ: OI ΠPOOΠTIKEΣ ΓIA TOYΣ ΔHMOYΣ

ΣTAΣEIΣ THΣ KOINOTHTAΣ AΠENANTI ΣTH ΛEITOYPΓIA ΞENΩNA AΠOKATAΣTAΣHΣ ΓIA ATOMA ME ANAΠHPIEΣ - ΠPIN KAI META

ΣTAΣEIΣ EΛΛHNΩN KAI ΣOYHΔΩN EΦHBΩN ΣE ZHTHMATA ZΩHΣ

BIΩΣIMH AΣTIKH ANAΠTYΞH KAI AΓOPA EPΓAΣIAΣ

 

Additional Info

  • Τεύχος: 83 • 2006
  • Σελίδες: 1

H καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας Χριστίνα Βάγια στο άρθρο της αναφέρεται στην κοινωνική πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης και της προώθησής της μέσα από τη δικτύωση και αποκέντρωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Θεωρώντας την τοπική αυτοδιοίκηση ως τον πλέον ενδεδειγμένο φορέα για το σχεδιασμό και συντονισμό της τοπικής κοινωνικής πολιτικής, η συγγραφέας καταλήγει με μια σειρά προτάσεων για το σχεδιασμό συντονιστικού μηχανισμού από τους Δήμους.

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 83 • 2006
  • Σελίδες: 7

Στο άρθρο επισημαίνονται οι κυρίες επιδιώξεις των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση και την Πρόνοια και η εναρμόνιση τους με την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής και της Πολιτικής της Τοπικής Ανάπτυξης, που αυτή προωθεί μέσα από τη Δικτύωση και την Αποκέντρωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών...

Additional Info

  • Τεύχος: 83 • 2006
  • Σελίδες: 8

Η προνοιακή μεταρρύθμιση στη χώρα μας αφορά στο μετασχηματισμό των ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης σε ανοικτού τύπου κοινοτικές στεγαστικές δομές προωθώντας τις αρχές της κοινωνικής επανένταξης και της ισότιμης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρίες....

Additional Info

  • Τεύχος: 83 • 2006
  • Σελίδες: 16

Η μελέτη αυτή εξέτασε τις στάσεις ζωής Ελλήνων και Σουηδών εφήβων. Από ένα σύνολο 238 Ελλήνων και 583 Σουηδών εφήβων που είχαν είτε υψηλή είτε χαμηλή βαθμολογία στην αυτοαναφορά του Achenbach, επελέγησαν γιά συμμετοχή σε ημιδομημένες συνεντεύξεις 47 Έλληνες και 47 Σουηδοί....

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 83 • 2006
  • Σελίδες: 19

Το παρόν άρθρο στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και απασχόλησης και στη διευκρίνιση σε κάποιο βαθμό των μηχανισμών συσχέτισής τους, όπως αυτά προέκυψαν από σχετική εργασία....

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση