Έτος 16 Τεύχος 60 - 2000

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Additional Info

  • Τεύχος: 60 • 2000
  • Σελίδες: 1

Οι μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές συνθήκες στις προηγμένες αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες κάνουν επιτακτική την ανάγκη για ανασυγκρότηση του κράτους πρόνοιας ώστε να μπορεί να αναταποκριθεί περισσότερο αποτελεσματικά σ' αυτές.
Έτσι το κράτος από τον αυξημένο ρόλο του εγγυητή της κοινωνικής προόδου στις δεκαετίες '40 με '60 περνά μέσω αλλαγών στις επόμενες δεκαετίες έως και του '90 στην αποποίηση της ευθύνης του για την κοινωνική πρόνοια. Ποιά η προοπτική για το μέλλον; Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ιατρίδη τρία είναι τα θεμελιώδη ζητήματα που θα επηρεάσουν την αναδιαμόρφωση του κράτους πρόνοιας στο μέλλον...

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 60 • 2000
  • Σελίδες: 17

Το παλαιό, φιλελεύθερο, σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο για το κράτος κοινωνικής πρόνοιας είναι υπό αναδιαμόρφωση τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες (Stoesz & Karger, 1993) και τις περισσότερες χώρες του κόσμου (Midgley, 1995), ιδιαίτερα στις τεχνολογικά προηγμένες, και στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, όσο όμως και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αν και οι μελετητές ορίζουν διαφορετικά αυτήν την αναδιαμόρφωση, ουσιαστικά δηλώνεται η ανάγκη για να ανασκευασθεί και να ανασυγκροτηθεί το οικοδόμημα του κράτους κοινωνικής πρόνοιας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί...

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 60 • 2000
  • Σελίδες: 10

Αν ως κοινωνική πολιτική ορίσουμε "in διορθωτική ή προληπτική παρέμβαση στην κοινωνική πραγματικότητα με τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης" και αν στην κοινωνική πρόνοια ενυπάρχει το δικαίωμα του λήπτη της υπηρεσίας να προστατευτεί απο το Κράτος και την κοινωνία, τότε βρισκόμαστε στην καρδιά του προβλήματος των αρχών, των πλαισίων και των ορίων, της θεσμικής εγγύησης της κάλυψης του minimum τουλάχιστον των κινδύνων και της εξασφάλισης του maximum της προστασίας που δικαιούται για να ζει αξιοπρεπώς ένας σύγχρονος άνθρωπος...

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 60 • 2000
  • Σελίδες: 25

Δικαιοσύνη είναι η ιδιότητα της ύπαρξης αμεροληψίας-μια αμεροληψία της δίκαιης πράξης, απόφασης κ.λπ. Ισότητα είναι η κατάσταση της ίσης ύπαρξης. Από την άλλη πλευρά, κοινωνική ανισότητα είναι μια ασυναισθήτως αναπτυσσόμενη επινόηση, με την οποία οι κοινωνίες διασφαλίζουν αυτό κατά το οποίο οι πιο σπουδαίες θέσεις είναι συνειδητά καλυμμένες από τα πρόσωπα με περισσότερα προσόντα....

Additional Info

  • Τεύχος: 60 • 2000
  • Σελίδες: 5

Για να αναλύσουμε, μελετήσουμε και αναφέρουμε τα Δικαιώματα των ασθενών πρέπει πρώτα να μελετήσουμε το Νόμο Υπ. αριθμό 2619 Αρ. Φύλλου 132 της Εφημ. της Κυ6. με ημερομηνία 19 Ιουνίου 1998 που περιέχει την Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της Βιολογίας και της Ιατρικής....

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση