Έτος 21 Τεύχος 82 - 2006

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

H ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ KAI ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Additional Info

  • Τεύχος: 82 • 2006
  • Σελίδες: 1

Οι συνθήκες υπό τις οποίες γεννήθηκε και αναπτύχθηκε ο επιστημονικός κλάδος της Κοινωνικής Εργασίας στο δυτικό κόσμο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και τα εμπόδια που συνάντησε προς την καθιέρωσή του παραμένει πάντοτε ένα ενδιαφέρον θέμα για διερεύνηση. Ο καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας Σταμάτιος - Ευάγγελος Αυρηλιώνης, ο οποίος δυστυχώς έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, παρουσιάζει το θέμα αυτό σε άρθρο που έστειλε στο Περιοδικό λίγο πριν το θάνατο του. H Κοινωνική Εργασία τιμά τη μνήμη του και την προσφορά του στο επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού.

Additional Info

  • Τεύχος: 82 • 2006
  • Σελίδες: 18

Στο παρόν άρθρο θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε δυο παράλληλους, αλλά και οργανικά συνδεδεμένους μεταξυ τους στόχους: τις ιδιαίτερες, από επιστημολογικής άποψης, συνθήκες, κάτω από τις οποίες γεννήθηκε η Κοινωνική Εργασία, καθώς και τις δυναμικές εκείνες που επέτρεψαν να λειτουργήσει, αφου πρώτα ξεπέρασε τις όποιες αντιδράσεις φυσιολογικά συνάντησε στα πρώτα βήματά της η προαναφερόμενη επιστημονική δραστηριότητα στην Ελλάδα...

Additional Info

  • Τεύχος: 82 • 2006
  • Σελίδες: 16

Το παρόν άρθρο είναι προϊόν της έρευνας που έγινε στο Δήμο Χαϊδαρίου οίο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, μελετήθηκε σε βάθος το φαινόμενο της νεανικής παρα-βατικότητας και διερευνήθηκαν οι αποτελεσματικότερες μορφές παρέμβασης...

Additional Info

  • Τεύχος: 82 • 2006
  • Σελίδες: 12

Η εκπαίδευση των αλλοδαπών αποτελεί ένα από τα σημαντικά ζητήματα που δημιούργησαν τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα της τελευταίας δεκαετίας προς τη χώρα μας. Η παρούσα ερευνητική μελέτη επικεντρώνεται στη διερεύνηση των απόψεων ενηλίκων αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα για τα θέματα της εκπαίδευσής τους...

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 82 • 2006
  • Σελίδες: 11

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) αποτελεί θεμελιώδες κείμενο για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων σε όλο τον κόσμο. Μέσα από τις θεματικές ενότητες της Σύμβασης αντλούνται και εξετάζονται άρθρα τα οποία αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών ...

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση