Έτος 31 Τεύχος 123 - 2016

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η ΤΡΕΛΑ ΩΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΣΤΙΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Additional Info

  • Τεύχος: 123 • 2016
  • Σελίδες: 2

Το νοσοκομείο, ως πλαίσιο εργασίας, θεωρείται από τα πλέον στρεσογόνα για τους εργαζόμενους. Συνθήκες όπως φόρτος εργασίας, μειωμένο προσωπικό, χαμηλοί μισθοί, ανεπαρκής ενδονοσοκομειακή συνεργασία και υποστήριξη, έκθεση σε δύσκολες ανθρώπινες καταστάσεις και αδυναμία εξεύρεσης ικανοποιητικών λύσεων, προσωπική συναισθηματική εμπλοκή κ.ά., αποτελούν εν δυνάμει πηγές συναισθημάτων επαγγελματικής εξουθένωσης για τους απασχολούμενους στην παροχή φροντίδας υγείας, κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικής εργασίας...

Additional Info

  • Τεύχος: 123 • 2016
  • Σελίδες: 16

Η παρούσα συγχρονική μελέτη αποσκοπεί στην εκτίμηση της επαγγελματικής ικανοποίησης και της ποιότητας επαγγελματικής ζωής («συμπονετικής ικανοποίησης» και «συμπονετικής κόπωσης») των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται στο χώρο της δημόσιας υγείας...

Additional Info

  • Τεύχος: 123 • 2016
  • Σελίδες: 27

Η έρευνα που παρουσιάζεται στο άρθρο αυτό επιχειρεί να αναδείξει τους παράγοντες που επηρέασαν τις εκπαιδευτικές επιλογές φοιτητών κοινωνικής εργασίας με αναπηρία κατά την πορεία φοίτησης στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τους ώθησαν σε συνέχιση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στο επιστημονικό πεδίο της κοινωνικής εργασίας...

Additional Info

  • Τεύχος: 123 • 2016
  • Σελίδες: 14

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αναδείξει το ‘λόγο’ των εθελοντών σε δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και να παρουσιάσει τις απόψεις τους σχετικά με την ψυχική νόσο...

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση