Έτος 31 Τεύχος 122 - 2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

H AΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Additional Info

  • Τεύχος: 121 • 2016
  • Σελίδες: 2

Η " αφηγηματική " προσέγγιση στη Συμβουλευτική αναπτύχθηκε και διαδόθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1980, ως απόρροια του φιλοσοφικού κινήματος της φαινομενολογίας και του μετα-δομισμού, που επέφεραν ένα νέο θεωρητικό μοντέλο σκέψης στις Δυτικές κοινωνίες, εξηγεί στο άρθρο της η Δρ. Μαρία Βουλγαρίδου, κοινωνική λειτουργός...

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 122 • 2016
  • Σελίδες: 14

Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, η Φιλοσοφία, επηρεασμένη και από την ψυχαναλυτική σκέψη, στράφηκε στο άτομο και κέντρο βάρους γίνεται και πάλι ο άνθρωπος ως ατομική συνείδηση. Αυτή η επάνοδος στην ατομικότητα συνυφαίνεται σε έναν ιστό δι-υποκειμενικών σχέσεων όπου το άτομο γίνεται αντιληπτό σε συνάρτηση με την κοινωνική πραγματικότητα που το περιβάλλει....

Additional Info

  • Τεύχος: 122 • 2016
  • Σελίδες: 25

Το άρθρο εκθέτει την πορεία συνεργασίας μιας HIV οροθετικής μητέρας με τον κοινωνικό λειτουργό. Η  μελέτη της περίπτωσης σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, αναδεικνύουν τη δυναμική της βραχείας εργασίας σε περιπτώσεις κρίσης. Η HIV λοίμωξη, ως χρόνιο σύνδρομο, περικλείει πλήθος προβληματικών ζητημάτων που ακινητοποιούν τις ζωτικές δυνάμεις υγιούς αντίδρασης του ατόμου....

Additional Info

  • Τεύχος: 122 • 2016
  • Σελίδες: 23

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί την αποτίμηση των επιπτώσεων της ανθρωπιστικής-οικονομικής κρίσης στην πρακτική της νοσοκομειακής κοινωνικής εργασίας, μέσα από την οπτική των  κοινωνικών λειτουργών του χώρου της υγείας. Πρόκειται για ποιοτική μελέτη που διεξήχθη με τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων με 14 νοσοκομειακούς κοινωνικούς λειτουργούς...

Additional Info

  • Τεύχος: 122 • 2016
  • Σελίδες: 5

Η κοινωνική προστασία υπό την ευρεία της έννοια και η κοινωνική πρόνοια συνιστούν το περιεχόμενο και την ουσία της κοινωνικής πολιτικής μιας χώρας. Η Κοινωνική Πολιτική, ως ακαδημαϊκό αντικείμενο, ενσωματώνει όλα τα ζωτικά ξητήματα για τον άνθρωπο και την κοινωνία, ενώ ως κοινωνική δράση εμπερικλείει όλες τις πολιτικές που επηρεάζουν την ατομική και συλλογική ευημερία...

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση