Έτος 22 Τεύχος 85 - 2007

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Additional Info

  • Τεύχος: 85 • 2007
  • Σελίδες: 2

Το πρώτο τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας για τη νέα χρονιά έχει ως επίκεντρο το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν ειδικές πληθυσμιακές ομάδες....

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 85 • 2007
  • Σελίδες: 18

Κοινωνικός αποκλεισμός είναι η παρεμπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δημόσιων αγαθών3 όπως αυτά της εκπαίδευσης, ίου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, κ.λπ., η έλλειψη των οποίων οδηγεί στην οικονομική ανέχεια και περιθωριοποίηση. Συνιστά μια ιδιότυπη διεργασία περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων και ατόμων, των οποίων η πρόσβαση στην αγορά εργασίας καθίσταται δυσχερής...

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 85 • 2007
  • Σελίδες: 15

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που να αναφέρονται στις στάσεις προς τα άτομα με νοητική καθυστέρηση. Τα αποτελέσματα όσων έχουν γίνει υποστηρίζουν μια τάση των Ελλήνων να αντιμετωπίζουν αρνητικά τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Βασικός σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να εξετάσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών ΑΙΘμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που κατοικούν στην Κέρκυρα προς τα άτομα με νοητική καθυστέρηση...

Additional Info

  • Τεύχος: 85 • 2007
  • Σελίδες: 14

Με εξαίρεση κάποιες από τις θεωρίες που αναφέρονται σας επιδράσεις των ΜΜΕ, η πλειοψηφία αυτών αναλαμβάνονται το άτομο ως παθητικό δέκτη των όσων τα Μέσα προτείνουν. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένοι θεωρητικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα άτομα έχουν στόχους που επηρεάζουν τη χρήση των ΜΜΕ...

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση