Έτος 31 Τεύχος 121 - 2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

ΕΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΝΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 24ΩΡΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Additional Info

  • Τεύχος: 121 • 2016
  • Σελίδες: 2

Τα τελευταία χρόνια, μας απασχολεί ιδιαίτερα - κυβερνήσεις, αρμόδιους φορείς, κατοίκους - το ζήτημα των προσφύγων και μεταναστών που καταφθάνουν στα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου. Μεταξύ άλλων, αυξημένη προσοχή έχει δοθεί στους ασυνόδευτους ανηλίκους που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και οικογενειακής αποκατάστασης. Σχετικά προγράμματα υλοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο...

Additional Info

  • Τεύχος: 121 • 2016
  • Σελίδες: 24

Η Εθνική Αναφορά, σχετικά με τις Βιώσιμες Λύσεις για τoυς Ασυνόδευτους Ανηλίκους (2013), είναι η πρώτη ερευνητική και μελετητική προσπάθεια συγκέντρωσης, καταγραφής και προτεραιοποίησης των μεθόδων, των καλών πρακτικών και των μοντέλων επιχειρησιακού σχεδιασμού της καθημερινής ζωής και διαβίωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στην Κύπρο ή της ασφαλούς μετακίνησής τους σε άλλη χώρα....

Additional Info

  • Τεύχος: 121 • 2016
  • Σελίδες: 23

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε μια ποιοτική μελέτη διερεύνησης της ύπαρξης έμφυλων διακρίσεων στην αγορά εργασίας εις βάρος των γυναικών. Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι απόψεις και οι εμπειρίες των ίδιων των υποκειμένων, ως προς το βαθμό δυσκολίας που υφίστανται στην πρόσβασή τους στην εργασία καθώς και στις ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, αλλά και το βαθμό δυσκολίας που χαρακτηρίζει το συνδυασμό εργασίας και οικογενειακής ζωής...

Additional Info

  • Τεύχος: 121 • 2016
  • Σελίδες: 17

Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό τη διερεύνηση των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης μεταξύ των μελών  του προσωπικού των ιδρυμάτων 24ωρης φροντίδας ηλικιωμένων. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 122 εργαζόμενοι από εννέα στέγες φιλοξενίας ηλικιωμένων, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 64.55% επί του αρχικού πληθυσμού της έρευνας...

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση