Έτος 30 Τεύχος 120 - 2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

O ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Additional Info

  • Τεύχος: 120 • 2015
  • Σελίδες: 3

Το τελευταίο τεύχος (αρ. 120) του 2015 φιλοξενεί τρία διαφορετικά θέματα, τα οποία αναφέρονται σε σημαντικές πλευρές του έργου των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας, και ειδικότερα των κοινωνικών λειτουργών που ασχολούνται με την εργασία με την κοινότητα και την κοινωνική αλλαγή...

Additional Info

  • Τεύχος: 120 • 2015
  • Σελίδες: 25

Η σύλληψη του θέματος της συγκεκριμένης έρευνας έχει τις ρίζες της στο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σχετικά με τη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων (trafficking) ως κοινωνικό ζήτημα. Παρουσιάζονται το θεωρητικό υπόβαθρο βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης καθώς και τα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τις υπάρχουσες πληροφορίες για το φαινόμενο του trafficking στην......

Additional Info

  • Τεύχος: 120 • 2015
  • Σελίδες: 24

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ν’ αποτυπωθούν οι αντιλήψεις, οι σκέψεις και η εμπειρία των κοινωνικών λειτουργών, που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας, αναφορικά με την παρουσία και τη συμμετοχή εθελοντών σ’ αυτές τις δομές. Συγκεκριμένα, διερευνώνται και αναδεικνύονται τα κίνητρα που σύμφωνα με τους επαγγελματίες οδηγούν ένα άτομο να γίνει εθελοντής σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αλλά και να εντοπιστούν οι πιθανές δυσκολίες που εμφανίζονται στη συνεργασία των εθελοντών με τους ειδικούς ψυχικής υγείας...

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 120 • 2015
  • Σελίδες: 25

Η παρούσα έρευνα διερευνά την επίδραση του «Κοινωνικού Κεφαλαίου» στις επικίνδυνες συμπεριφορές υγείας 658 μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου, Κρήτης. Πρόκειται για συγχρονική έρευνα (cross-sectional) παρατήρησης. Τα αποτελέσματα τεκμηριώνουν ότι τα αγόρια διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τα κορίτσια...

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση