Έτος 30 Τεύχος 119 - 2015

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

TΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

Additional Info

  • Τεύχος: 119 • 2015
  • Σελίδες: 3

Το αφιέρωμα στην εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία στη χώρα μας συνεχίζεται σ' αυτό το τεύχος (αρ. 119/2015) με άρθρα που αναφέρονται στα λειτουργούντα τμήματα Κοινωνικής Εργασίας και στο εκπαιδευτικό τους έργο...

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 119 • 2015
  • Σελίδες: 28

To άρθρο αναφέρεται στη συγκρότηση και την ανάπτυξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια (1996-2015) στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ανατρέχει στις κρίσιμες διασταυρώσεις της με παγιωμένους όρους λειτουργίας του πανεπιστημίου, με ατελείς μεταρρυθμίσεις της ελλειμματικής κοινωνικής πολιτικής, με μείζονες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και με......

Additional Info

  • Τεύχος: 119 • 2015
  • Σελίδες: 17

Τον Φεβρουάριο του 1974, ξεκινά τη λειτουργία του το Τμήμα Κοινωνικών Λειτουργών της Ανωτέρας Σχολής Παραϊατρικών Επαγγελμάτων (ΑΣΠΕ) του Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (KATE) της Πάτρας. Είκοσι νέοι και νέες ξεκινούν με αγωνίες και προσδοκίες την εκπαίδευσή τους σε ένα άγνωστο γι' αυτούς...

Additional Info

  • Τεύχος: 119 • 2015
  • Σελίδες: 36

Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας που πλήττει τον κλάδο της Κοινωνικής Εργασίας στη χώρα μας, των περικοπών στο δημόσιο τομέα, της αποδυνάμωσης του κράτους πρόνοιας με ταυτόχρονη κρίση των θεσμών και αξιών, των έντονων ανισοτήτων και των συγκρουόμενων κοινωνικά συμφερόντων, φαίνεται να ξεθωριάζει η γραμμή διάκρισης του επαγγελματικού ρόλου που διαχωρίζει τους κοινωνικούς λειτουργούς από τους...

Additional Info

  • Τεύχος: 119 • 2015
  • Σελίδες: 6

Η εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία στην Ελλάδα ουσιαστικά άρχισε με τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Αθήνα. Το 1945 ιδρύθηκε η Σχολή Κοινωνικής Προνοίας του Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων "Pierce" (νυν Deree College), η οποία λειτούργησε έως το 1975 και έδωσε αξιόλογα στελέχη...

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση