Έτος 30 Τεύχος 118 - 2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (1937-1939) 

H ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ του ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ (1945-1975) 

Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1947-1984) 

Η ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ – ΒΕΙ  (1954-1963) 

Additional Info

  • Τεύχος: 118 • 2015
  • Σελίδες: 3

Φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας, το 1945, της πρώτης σχολής, του Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων, που παρείχε συστηματική και πλήρη - για τα δεδομένα της εποχής - θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για την επιστημονική άσκηση της Κοινωνικής Πρόνοιας και της Κοινωνικής Εργασίας από επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς. Είχε ...

Additional Info

  • Τεύχος: 118 • 2015
  • Σελίδες: 9

...Ἀξιόλογος ἐπίσης ἦτο καί ἡ ἐν ἔτει 1937 συσταθεῖσα «Ἐλευθέρα Σχολή Κοινωνικῆς Προνοίας». (Πρβλ. Β.Δ. 19 Ἀπριλίου 1937: «περί συστάσεως κοινωφελοῦς Ἱδρύματος ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Ἐλευθέρα Σχολή Κοινωνικῆς Προνοίας»). Σκοπός τῆς ἐν λόγω Σχολής ἦτο ἀφ ἑνός νά δημιουργήσῃ καί καθοδηγήσῃ τό ἐνδιαφέρον εὐρύτερου κύκλου, διά τά προβλήματα καί τάς...

 

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 118 • 2015
  • Σελίδες: 19

Το Αμερικανικό Κολέγιο Θηλέων –Orlinda Childs Pierce Col¬lege– ήταν γνωστό εκπαιδευτήριο και λειτουργούσε στην Ελλάδα από χρόνια ως Γυμνάσιο Θηλέων. Είχε ιδρυθεί στη Σμύρνη το 1875 από φωτισμένες γυναίκες εκπαιδευτικούς της Αμερικανικής Ιεραποστολής και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και με την υποστήριξη του τότε πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1923 για να συνεχίσει το εκπαιδευτικό του έργο.....

.

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 118 • 2015
  • Σελίδες: 26

 Με μεγάλη ευχαρίστηση αποδέχθηκα την τιμητική για μένα πρόταση να παρουσιάσω το έργο της Ανωτέρας Σχολής Κοινωνικής Εργασίας του ΙΑΚΕ (πρώην ΧΕΝ). Η Σχολή αυτή έδωσε τις πρώτες κοινωνικές λειτουργούς που εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα, και υπήρξε η "μακροβιότερη"...

 

Additional Info

  • Τεύχος: 118 • 2015
  • Σελίδες: 10

Ι. Αρχική φάση

Στις αρχές του 1954, με τον Πρύτανη της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Ιωάννη Παπαζαχαρίου, η Χάρη Μπρισίμη, τότε ειδική συνεργάτης επί θεμάτων κοινωνικής προνοίας στο Υπουργείο Συντονισμού, συζήτησε την ιδέα της ...

 

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση