Έτος 30 Τεύχος 117 - 2015

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.
ΈΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΡΟΜΑ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Additional Info

  • Τεύχος: 117 • 2015
  • Σελίδες: 2

Άτομα που εντάσσονται σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συχνά ευρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ανέκαθεν αποτελούν πεδίο άσκησης της κοινωνικής εργασίας και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, έρευνας και εκπαίδευσης.

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 117 • 2015
  • Σελίδες: 28

Περίληψη

Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να περιγράψει τις καθημερινές δυσκολίες των χρηστών των υπηρεσιών που πάσχουν από προβλήματα ψυχικής υγείας, με την ερευνητική μέθοδο της θεμελιωμένης θεωρίας. Η χρήση της θεμελιωμένης θεωρίας, δημιουργεί μια σειρά από προκλήσεις....

Λέξεις Κλειδιάθεμελιωμένη θεωρία, ψυχική υγεία, χρήστες υπηρεσιών, αποδοχή, επίγνωση.

Additional Info

  • Τεύχος: 117 • 2015
  • Σελίδες: 45

Περίληψη

Σκοπός του άρθρου είναι η παρουσίαση των δράσεων και των λειτουργιών μιας ομάδας εφήβων Ρομά οι οποίοι κατοικούν σε συνθήκη καταυλισμού . Η ομάδα αποτελούνταν από πέντε (5) έφηβους τσιγγάνους ηλικίας 12 έως 17 ετών και από δύο συντονιστές (ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό) οι οποίοι είχαν καθ’ όλη τη λειτουργία της ομάδας αρμοδιότητες οργάνωσης, «κρατήματος» ...

Λέξεις Κλειδιά: Ρομά, ομάδα εφήβων, καταυλισμός, «κράτημα», περιβαλλοντική πρόνοια, μεταβατικό αντικείμενο, μεταβατικά φαινόμενα

Additional Info

  • Τεύχος: 117 • 2015
  • Σελίδες: 66

Περίληψη

Η έλλειψη στέγης θεωρείται ως η πλέον ακραία εκδήλωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στην κατάσταση του ατόμου σε επίπεδο σωματικό, ψυχικό και κοινωνικό. Είναι πρόβλημα σύνθετο και πολύπλοκο και αποτέλεσμα δυναμικής αλληλεπίδρασης πολλαπλών παραγόντων κινδύνου. Εμφανίζεται με ...

Λέξεις-Κλειδιά: τμήμα κοινωνικής εργασίας νοσοκομείου ΕΣΥ, ποιότητα στις κοινωνικές υπηρεσίες, δικαιώματα στην υγεία

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση