Έτος 29 Τεύχος 116 - 2014

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Additional Info

  • Τεύχος: 116 • 2014
  • Σελίδες: 2

Τα χρόνια της κρίσης, ακούμε και διαβάζουμε συνεχώς για τις σοβαρές ελλείψεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, καθώς και σε υλικοτεχνική υποδομή στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Additional Info

  • Τεύχος: 116 • 2014
  • Σελίδες: 37

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε ερευνητικά, μέσω δύο παράλληλων ερευνών που διενεργήθηκαν προς τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και προς τους υπαλλήλους κοινωνικούς λειτουργούς των Τμημάτων αυτών, να εντοπιστούν τα θεσμικά, οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των Νοσοκομείων...

Λέξεις-Κλειδιά: τμήμα κοινωνικής εργασίας νοσοκομείου ΕΣΥ, ποιότητα στις κοινωνικές υπηρεσίες, δικαιώματα στην υγεία

Additional Info

  • Τεύχος: 116 • 2014
  • Σελίδες: 28

Περίληψη

Η αύξηση της εγκληματικότητας και των ψυχικών διαταραχών παγκοσμίως κατέδειξαν την ανάγκη δημιουργίας ειδικών υπηρεσιών παροχής εξειδικευμένης φροντίδας από καταρτισμένους επαγγελματίες σε θέματα νομικής και ψυχιατρικής επιστήμης. Η Ψυχιατροδικαστική Κοινωνική Εργασία αποτέλεσε την ειδικότητα που ανταποκρίθηκε στη νέα αυτή κοινωνική και επιστημονική απαίτηση...

Λέξεις Κλειδιάεπικινδυνότητα, εκτίμηση κινδύνου, πρόβλεψη βίαιης συμπεριφοράς, ψυχιατροδικαστική κοινωνική εργασία

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 116 • 2014
  • Σελίδες: 17

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο, το οποίο αποτελεί μέρος εκτενέστερης έρευνας με θέμα τις διαφυλικές σχέσεις στην ετεροφυλοφιλική έλξη και την επιλογή συντρόφου, διερευνάται το ερώτημα για το εάν υπάρχουν ομάδες πληθυσμού με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία μεταφράζονται σε ανεκτικές ή μη στάσεις εκ μέρους του εκάστοτε φύλου που αφορούν ερωτικές, απολύτως περιστασιακές, συνευρέσεις...

Λέξεις Κλειδιά: κοινωνιοσεξουαλικότητα, επιλογή συντρόφου, είδη σχέσεων

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση