Έτος 29 Τεύχος 115 - 2014

ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Additional Info

  • Τεύχος: 115 • 2014
  • Σελίδες: 2

Τα κείμενα που δημοσιεύουμε στο τρίτο τεύχος του 2014 της Κοινωνικής Εργασίας κινούνται εντός του ευρύτατου τομέα της υγείας, με διαφορετικά αντικείμενα που ευελπιστούμε ότι θα τύχουν του ενδιαφέροντός σας Μια βιογραφική προσέγγιση σε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού και μαστεκτομής διερευνούν - και παρουσιάζουν στο άρθρο τους - ο κοινωνιολόγος...

Additional Info

  • Τεύχος: 115 • 2014
  • Σελίδες: 22

Περίληψη

Η παρούσα εργασία συνιστά μια ποιοτική έρευνα βασισμένη στη διερεύνηση της εμπειρίας γυναικών με καρκίνο του μαστού και μαστεκτομή, που θεωρούνται ότι έχουν επιβιώσει και οι οποίες έχουν συμμετάσχει σε ομάδες αυτοβοήθειας και εθελοντικής προσφοράς σε ομοιοπαθείς. Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι και στην περίπτωση του καρκίνου του στήθους....

Λέξεις-Κλειδιά: Καρκίνος του στήθους, βιογραφία, εθελοντισμός, εξατομίκευση.

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 115 • 2014
  • Σελίδες: 15

Περίληψη

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να αναδείξει τη συσχέτιση της συναντίληψης περί ατομικής ευθύνης ως βασικού στοιχείου συνέργειας κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών υγείας με την αποτελεσματικότητά τους στις κοινωνίες του νεοφιλελεύθερου χώρου. Περαιτέρω, επικεντρώνεται στη σημασία της συνακόλουθης νοοτροπίας που επιδεικνύουν...

Λέξεις Κλειδιά: Πολιτική υγείας, ατομική ευθύνη, νοοτροπία, νεοφιλελεύθερο μοντέλο, επικοινωνιακές μέθοδοι

Additional Info

  • Τεύχος: 115 • 2014
  • Σελίδες: 23

Περίληψη

Αν και η μακροζωϊα των ανθρώπων είναι μια θετική εξέλιξη της επιστήμης, η γήρανση του πληθυσμού έχει αναγνωριστεί ως ένα παγκόσμιο φαινόμενο που λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, λόγω των μεγάλων επιβαρύνσεων που επιφέρει στα συστήματα υγείας και κοινωνικής προστασίας των κρατών. Η δημογραφική γήρανση αναφέρεται σε πληθυσμούς με ποικίλα προβλήματα –κυρίως οικονομικά και υγείας...

Λέξεις ΚλειδιάΔημογραφική γήρανση, τρίτη ηλικία, παροχή φροντίδας, κοινωνικός λειτουργός

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση