Έτος 29 Τεύχος 114 - 2014

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η Περίπτωση του Κέντρου Ημέρας «ΒΑΒΕΛ», ως Φορέας Στήριξης της Ψυχικής Υγείας των Μεταναστών

AIDS: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΖΟΓΟ. ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Additional Info

  • Τεύχος: 114 • 2014
  • Σελίδες: 2

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία την τελευταία εικοσαετία έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες και νέα κοινωνικά πρότυπα συμπεριφοράς, που μερικές φορές οδηγούν σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Ένα τέτοιο πρόβλημα, τον εθισμό στο Διαδίκτυο και τον Ηλεκτρονικό Τζόγο, παρουσιάζουν, στο πρώτο άρθρο του τεύχους 114/2014 της Κοινωνικής Εργασίας, ο κοινωνικός λειτουργός...

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 114 • 2014
  • Σελίδες: 27

Περίληψη

Η παρούσα εργασία θέτει ως αντικείμενο μελέτης της τη διάσταση της ψυχο- κοινωνικής προσαρμογής των μεταναστών στο νέο τόπο εγκατάστασης. Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα καταχωρημένα δεδομένα των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημέρας «ΒΑΒΕΛ» για την ψυχική υγεία των μεταναστών επιδιώχθηκε πρώτον, να αναδειχθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του μετανάστη - φορέα κοινωνικο- ψυχολογικής αποργάνωσης...

Λέξεις-Κλειδιά: μετανάστης, ένταξη, ψυχοκοινωνική προσαρμογή, μελέτη περίπτωσης

Additional Info

  • Τεύχος: 114 • 2014
  • Σελίδες: 23

Περίληψη

Παγκοσμίως πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί με τις γνώσεις και στάσεις επαγγελματιών υγείας για το AIDS αφού η φροντίδα ασθενών με AIDS παρουσιάζει μια σημαντική πρόκληση για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η εκτίμηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με το AIDS. Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε ποσοτική έρευνα...

Λέξεις Κλειδιά: AIDS, επαγγελματίες υγείας,  γνώσεις, στάσεις

Additional Info

  • Τεύχος: 114 • 2014
  • Σελίδες: 24

Περίληψη

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η θεωρητική ανάλυση και έρευνα του εθισμού στο Διαδίκτυο και στον Ηλεκτρονικό Τζόγο, εστιάζοντας στις δραματικές διαστάσεις που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Ο εθισμός στο Διαδίκτυο και στον Ηλεκτρονικό Τζόγο είναι δύο σχετικά νέες μορφές εξάρτησης, των οποίων οι δυσμενείς επιδράσεις στη σωματική και στην ψυχική υγεία του ατόμου...

Λέξεις ΚλειδιάNέες τεχνολογίες, εθισμός στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικός τζόγος,πορνογραφία, συννοσηρότητα, ψυχική υγεία, πρόληψη, αντιμετώπιση.

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση