Έτος 27 Τεύχος 110 - 2013

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

Ερευνητική Μελέτη:Οι Ανάγκες των Σπουδαστών του ΤΕΙ Αθήνας για Εργασία και Επαγγελματική Αποκατάσταση

Η Θεωρία της Αίσθησης Συνεκτικότητας του Antonovsky και η Σχέση της με τη Σωματική και Ψυχική Υγεία

Η Κοινωνιολογική Διάσταση της Ψυχοθεραπείας: Η Συνεισφορά του Nobert Elias στη Διαμόρφωση της Ομαδικοαναλυτικής Θεωρίας του S.H. Foulkes

«Μεγαλώνοντας ένα παιδί μέσα από τα κάγκελα της φυλακής»

Additional Info

 • Τεύχος: 110 • 2013
 • Σελίδες: 69 - 70

Περίληψη

Με αφορμή τις πρόσφατες αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κρίνουμε σκό- πιμο να δημοσιεύσουμε μία έρευνα σχετικά με τις ανάγκες και τις απόψεις των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για την εργασία και επαγγελματική αποκατάσταση, η οποία διεξήχθη τη διετία 2008-2010 από την Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρε- σία του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε συνεργασία με το τμήμα της Κοινωνικής Εργασίας...

Additional Info

 • Τεύχος: 110 • 2013
 • Σελίδες: 71 - 84

Περίληψη

Τα έτη 2008-2010 πραγματοποιήθηκε από την Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι Αθήνας σε συνεργασία με το τμήμα Κοινωνικής Eργασίας έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος ΘΑΛΗΣ, με τίτλο «Οι σπουδαστές του ΤΕΙ-Α. Υπό το πρίσμα των αναγκών των σπουδαστών για εργασία και επαγγελματική αποκατάσταση». Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η ανίχνευση των στάσεων των σπουδαστών έναντι των σπουδών και των μελλοντικών...

Additional Info

 • Τεύχος: 110 • 2013
 • Σελίδες: 85 - 100

Περίληψη

Στη δεκαετία του 1980, ο Antonovsky έδειξε τη σημασία της προαγωγής υγείας (salutogenesis) για την ανάπτυξη της ψυχικής υγείας των ανθρώπων. Ανέπτυξε τη θεωρία της «αίσθησης συνεκτικότητας» (sense of coherence, SOC) η οποία προσπαθεί να εξηγήσει γιατί ορισμένοι διαχειρίζονται με επιτυχία το στρες και παραμένουν υγιείς, ενώ άλλοι καταρρέουν...

Λέξεις Κλειδιά: αίσθηση συνοχής, προαγωγή υγείας, προσαρμοστικότητα, ψυχική υγεία, άγχος.

Additional Info

 • Τεύχος: 110 • 2013
 • Σελίδες: 101 - 114

Περίληψη

Η συνεισφορά του κοινωνιολόγου N. Elias υπήρξε καταλυτική για τη διαμόρφωση της Ομαδικοαναλυτικής θεωρίας του S.H.Foulkes. Η σχέση των δύο θεωρητικών υπήρξε μακροχρόνια, χαρακτηριζόταν από οικειότητα τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο και αδιαμφισβήτητα διαπότισε τις θεωρίες τους. Θεωρώντας πως η επιρροή είναι πολυεπίπεδη, στο παρόν άρθρο, αναφερόμαστε στις προσωπικότητες καί το έργο τους ξεχωριστά...

Λέξεις Κλειδιά: Εlias, Foulkes, Ομαδικοαναλυτική Θεωρία/Group Analytic Theory, Ομαδική Ανάλυση/Group Analysis, Κοινωνιογένεση/Sociogenesis, Ψυχογένεση/ Psychogenesis, Σχηματισμοί/Figurations, Homo Clausus, Habitus

Additional Info

 • Τεύχος: 110 • 2013
 • Σελίδες: 115 - 118

Περίληψη

Σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι η φυλάκιση του γονέα προσθέτει μια τραυματική ρήξη των ρόλων, σχέσεων και δεσμών στη ζωή των παιδιών, ιδιαίτερα όταν ο γονιός που φυλακίζεται είναι η μητέρα. Επιπλέον, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα φαίνεται ότι η πλειονότητα των φυλακισμένων γυναικών είναι μητέρες (Dünkel, Kestermann & Zolondek, 2005), στη συντριπτική πλειοψηφία τους αποτελούν το μοναδικό πρόσωπο φροντίδας των...

Additional Info

 • Τεύχος: 110 • 2013
 • Σελίδες: 121 - 124

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση