Έτος 27 Τεύχος 109 - 2013

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Το Φαινόμενο της Διεθνικής Σωματεμπορίας και η Σύνδεσή του με τα Ζητήματα της Πορνείας και της Παράνομης Μετανάστευσης στην Ελλάδα της Οικονομικής Κρίσης

Πορνεία και Βία κατά των Γυναικών

Μετανάστευση και Ένταξη στο Κοινωνικό Σύνολο μέσω της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

Εις Μνήμην και Ευχαριστίαν

Additional Info

  • Τεύχος: 109 • 2013
  • Σελίδες: 6 - 7

Περίληψη

Η Κοινωνική Εργασία επανειλημμένως έχει δημοσιεύσει, την τελευταία δεκαετία, θεωρητικά κείμενα και έρευνες σχετικά με τη μετανάστευση και τα ποικίλα προβλήματα που προκύπτουν τόσο για τους μετανάστες όσο και για τις κοινωνίες υποδοχής (τεύχη 104, 102, 94, 82, 73, 68, 67). Δεδομένου ότι το θέμα της μετανάστευσης παραμένει επίκαιρο, το πρώτο τεύχος της νέας χρονιάς είναι αφιερωμένο σε αυτό και σε άλλα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη μετανάστευση....

Additional Info

  • Τεύχος: 109 • 2013
  • Σελίδες: 7 - 20

Περίληψη

Το παρόν άρθρο επιδιώκει να αναδείξει τη συνθετότητα του φαινομένου της διεθνικής σωματεμπορίας, μέσω της περιγραφής της σύνδεσής του με τα συναφή ζητήματα της πορνείας και της παράνομης μετανάστευσης. Σκοπός του άρθρου είναι να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο η ρητορική γύρω από αυτό το θέμα οδηγεί στην υιοθέτηση συγκεκριμένων μοντέλων αντιμετώπισης, με διαφορετικές επιπτώσεις για τα θύματα...

Λέξεις Κλειδιά: Διεθνική σωματεμπορία, πορνεία, παράνομη μετανάστευση, μοντέλα αντιμετώπισης, οικονομική κρίση

Additional Info

  • Τεύχος: 109 • 2013
  • Σελίδες: 21 - 42

Περίληψη

Η παρούσα δημοσίευση παρουσιάζει μία ποιοτική έρευνα που επιχειρεί να διερευνήσει τη βία που υφίστανται 21 εκδιδόμενες γυναίκες από το ανδρικό φύλο και συγκεκριμένα από τους «πορνοπελάτες»3 τους κατά τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας τους στην Ελλάδα, καθώς και κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας από μέλη της οικογένειας τους...

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 109 • 2013
  • Σελίδες: 43 - 58

Περίληψη

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα, αλλά και γενικότερα η Ευρώπη, είναι η ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής. Το φαινόμενο της μετανάστευσης έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και ο αριθμός των μεταναστών που ζουν σήμερα στη χώρα μας υπολογίζεται σ’ ένα εκατομμύριο άτομα από διάφορες περιοχές του κόσμου, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό λαών, με διαφορετική γλώσσα, κουλτούρα, θρησκεία, συνήθειες, στάσεις...

Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, κοινωνική ένταξη, επικοινωνιακή ενσωμάτωση, κοινωνική συμμετοχή, επιπολιτισμός, κοινωνικός αποκλεισμός

Additional Info

  • Τεύχος: 109 • 2013
  • Σελίδες: 59 - 63

Περίληψη

Με αισθήματα βαθειάς θλίψης πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του ομότιμου καθηγητή Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου Δρα Γιάννη Τρισελιώτη στις 29 Σεπτεμβρίου 2012. Η δημόσια κηδεία του έγινε στις 13 Οκτωβρίου στον Καθεδρικό Ναό του Εδιμβούργου στην οποία παραβρέθηκαν πολλοί συνάδελφοι, ακαδημαϊκοί, φίλοι, συγγενείς, η πολυαγαπημένη του σύζυγος Βίβιαν, τα παιδιά του Άννα και Παύλος...

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση