Έτος 26 Τεύχος 108 - 2012

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Παιδική Προστασία και το Σύστημα Ακρόασης: Το Παράδειγμα της Σκωτίας

Η Οικογενειακή Κοινωνική Στήριξη Παιδιών 8-18 Ετών και η Συσχέτισή της με Δημογραφικούς Παράγοντες

Κοινωνική Επανένταξη Ηλικιωμένων Ατόμων και Τρόποι Αποτελεσματικής Παρέμβασης του Κοινωνικού Λειτουργού/Συντονιστή Ομάδας

Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Ηλικιωμένων. Αναφορά σε Ευρήματα Ερευνών
για τις Ανάγκες των Ηλικιωμένων

Additional Info

  • Τεύχος: 108 • 2012
  • Σελίδες: 197

Περίληψη

Το τελευταίο τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας αυτής της χρονιάς παρουσιάζει τέσσερα άρθρα που αναφέρονται στα δύο άκρα του ηλικιακού φάσματος του ανθρώπου: στην παιδική ηλικία και στους ηλικιωμένους. Η καθηγήτρια εφαρμογών Δρ. Χρυσή Καλπίνη-Παπαδοπούλου και οι κοινωνικοί λει- τουργοί Έλενα Λιάκου και Μαρία Μαλέσκου παρουσιάζουν το καινοτόμο Σύστημα...

Additional Info

  • Τεύχος: 108 • 2012
  • Σελίδες: 198 - 213

Περίληψη

Το παρόν άρθρο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται και εξελίσσεται η πολιτική της παιδικής προστασίας στη Σκωτία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει τη μέθοδο της ακρόασης των παιδιών που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες παιδικής προστασίας προκειμένου να βοηθήσουν τα μέλη της οικογένειας να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του παιδιού τους....

Λέξεις κλειδιά: Ακρόαση παιδιών - Σκωτσέζικο σύστημα παιδικής προστασίας 

Additional Info

  • Τεύχος: 108 • 2012
  • Σελίδες: 214 - 230

Περίληψη

Γνωρίζουμε ότι η κοινωνική στήριξη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών. Γι’ αυτό θελήσαμε να ερευνήσουμε πώς επηρεάζεται από μια σειρά μεταβλητών όπως η ηλικία του παιδιού, το φύλο, το κοινωνικο-οικονομι- κό επίπεδο των γονιών που την παρέχουν, ο αριθμός των παιδιών της οικογένειας, ο τόπος διαμονής, καθώς επίσης...

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική Στήριξη - Οικογένεια - Πολυτεκνία - Σειρά Γέννησης

Additional Info

  • Τεύχος: 108 • 2012
  • Σελίδες: 231 - 248

Περίληψη

Ως μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι ηλικιωμένοι και ειδικότερα οι υπερήλικες, αντιμετωπίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον κίνδυνο κοινωνικής τους απομόνωσης και μοναξιάς. Σε μια προσπάθεια για αποφυγή αυτού του κινδύνου, η ανάπτυξη ομάδων κοινωνικής επανένταξης ευάλωτων ηλικιωμένων ή υπερήλικων ατόμων κρίνεται ως ιδιαίτερα χρήσιμη...

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνικός λειτουργός - Τρίτη Ηλικία - Τέταρτη Ηλικία - Πέμπτη Ηλικία - ηλικιωμένοι - υπερήλικες - ομάδες κοινωνικής επανένταξης

Additional Info

  • Τεύχος: 108 • 2012
  • Σελίδες: 249 - 254

Περίληψη

Είναι γνωστό ότι οι εθνικές πολιτικές για την προστασία των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι επίσης είναι γενικά αποδεκτό ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μία ομάδα υψηλού κινδύνου είναι οι ηλικιωμένοι, μαζί με τους ανέργους και τις γυναίκες....

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση