Έτος 26 Τεύχος 107 - 2012

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Όψεις της Κοινωνικής Εργασίας την Eποχή της Οικονομικής και Κοινωνικής Κρίσης

Οι Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στην Εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας.

Οικονομική Κρίση, Ψυχική Υγεία και Κοινωνική Εργασία

Additional Info

  • Τεύχος: 107 • 2012
  • Σελίδες: 132

Περίληψη

Η οικονομική κρίση στην οποία έχει εισέλθει η χώρα μας εμφανώς την τελευταία τριετία έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στους τομείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Καθώς τα περιστατικά που έχουν ανάγκη αυτών των υπηρεσιών συνεχώς αυξάνονται, ενώ οι φορείς υγείας και κοινωνικής φροντίδας υποχρηματοδοτούνται και συρρικνώνονται, το έργο των κοινωνικών λειτουργών γίνεται πιο πολύπλοκο,δύσκολο και αρκετές φορές αναποτελεσματικό.

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 107 • 2012
  • Σελίδες: 135 - 152

Περίληψη

Η κοινωνική εργασία είναι από καταβολής της συνυφασμένη με πολύσημες πα- ρεμβάσεις σε επείγουσες, απρόσμενες, ανοίκειες, αναπόφευκτες, μη αναστρέψιμες καταστάσεις ζωής, σχέσεις και συνθήκες καταπίεσης, διάκρισης, αποκλεισμού και στέρησης, και σε τραύματα από παραμέληση, εγκατάλειψη, κακοποίηση, απώλεια, ή πένθος.

Additional Info

  • Τεύχος: 107 • 2012
  • Σελίδες: 153 - 166

Περίληψη

Η οικονομική κρίση οξύνεται με σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, καθώς σχετίζεται με υποσιτισμό και κακές συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, αύξηση της ανεργίας, κατάθλιψη, αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας και αυτοκτονιών, προ- βλήματα υγείας στα παιδιά και τους εφήβους, βία, παραβατικότητα, περιβαλλοντικά προβλήματα, αύξηση της κοινωνικής ανισότητας, παραβιάσεις των ανθρώπινων...

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 107 • 2012
  • Σελίδες: 167 - 180

Περίληψη

Στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, αναμένεται να αυξηθεί τόσο ο αριθμός όσων προσφεύγουν στις κοινωνικές υπηρεσίες όσο και το ποσοστό των ανθρώπων μεταξύ αυτών που θα αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα και διαταραχές. Προβλέπεται να ξεκινήσει έτσι ένας φαύλος κύκλος, διότι η εμπειρία των ψυχικών διαταραχών θα επηρεάσει και θα περιπλέξει...

Additional Info

  • Τεύχος: 107 • 2012
  • Σελίδες: 181 - 188

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση