Έτος 28 Τεύχος 112 - 2013

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Περιβάλλον, Οικολογία και Κοινωνική Εργασία: H αναζήτηση μιας σχέσης

Διαχρονική Έρευνα Εφαρμογής Αξιολόγησης σε Υπηρεσίες και Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας στην Κύπρο

Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών: Παρουσίαση και κριτική ανάλυση στατιστικών δεδομένων και νομοθετικού πλαισίου στην Κύπρο

Additional Info

  • Τεύχος: 112 • 2013
  • Σελίδες: 197 - 198

Περιληψη

Τι σχέση μπορεί να έχει η κοινωνική εργασία με την προστασία του περιβάλλοντος και πώς μπορεί η πρώτη να συμβάλλει στη δεύτερη; Το διαχρονικό αυτό θέμα πραγματεύεται στο πρώτο άρθρο του τελευταίου τεύχους της χρονιάς η Ρίτα Καλοδήμου Ιωαννίδη, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2013. Στη μνήμη της, η Κοινωνική Εργασία αναδημοσιεύει, με ελάχιστη αναγκαία προσαρμογή...

Additional Info

  • Τεύχος: 112 • 2013
  • Σελίδες: 199 - 216

Περίληψη

Η κατάσταση σήμερα: «Ήρωες Αρχαίας Τραγωδίας στη Βιομηχανική Κοινωνία» είναι ο τίτλος ενός από τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού στον ημερήσιο τύπο με αφορμή την παγκόσμια συνδιάσκεψη του Ο.Η.Ε. για τη «Σωτηρία της Γης» —ή για το «Περιβάλλον και την Ανάπτυξη»– που έλαβε χώρα στο Ρίο Ιανέϊρο της Βραζιλίας, τον Ιούνιο του 1992. Συγγραφέας...

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 112 • 2013
  • Σελίδες: 217 - 236

Περίληψη

Η αξιολόγηση χρησιμοποιείται σχεδόν σε κάθε δραστηριότητα, και ειδικότερα σε διαδικασίες που εμπεριέχουν συνειδητά τον έλεγχο αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας, τόσο όσον αφορά τον τρόπο διενέργειας της διαδικασίας, όσο και το τελικό προϊόν. Πρόκειται για μια διεργασία που σχετίζεται με την αποτίμηση του αποτελέσματος και την ανατροφοδότηση. Ο τρόπος που εφαρμόζεται...

Additional Info

  • Τεύχος: 112 • 2013
  • Σελίδες: 237 - 251

Περίληψη

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να παρουσιάσει και να αναλύσει την έκταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών στην Κύπρο, τα δημογραφικά και κοινωνικά στοιχεία των θυμάτων και θυτών, τις πρόνοιες των Περί Βίας στην Οικογένεια νόμων του 2000 και 2004 καθώς και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το πεδίο. Η διερεύνηση έγινε μέσα από τη συλλογή στοιχείων...

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση