Έτος 28 Τεύχος 111 - 2013

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Προσεγγίζοντας τη Συνάφεια Βίας και Χώρων Παροχής Υπηρεσιών σε ΑμεΑ και Ιδιαίτερα από τη Σκοπιά της Προστασίας των  Παιδιών με Αναπηρία από Κάθε Μορφής Βία

Σεξουαλικότητα και Aναπηρία: Γνώσεις, Στάσεις και Αντιλήψεις των Επαγγελματιών και ο Ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας

H Eμπειρία από τη Συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Additional Info

  • Τεύχος: 111 • 2013
  • Σελίδες: 133 - 134

Περίληψη

Η σύγχρονη πολυδιάστατη προσέγγιση της αναπηρίας και οι σοβαρές δυσκολίες των αναπήρων να διασφαλίσουν, σε όλες τις φάσεις της ζωής τους, τις συνθήκες μιας «φυσιολογικής» και ισότιμης με τους μη ανάπηρους ζωής είναι θέματα πολύ γνωστά στους επαγγελματίες του χώρου. Μεταξύ αυτών, οι κοινωνικοί λειτουργοί ανέκαθεν στάθηκαν κοντά στο ανάπηρο άτομο παρέχοντας...

Additional Info

  • Τεύχος: 111 • 2013
  • Σελίδες: 135 - 152

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας ανασκόπησης επιχειρείται να δοθεί μια συνοπτική εικόνα του φαινομένου της βίας στους χώρους παροχής υπηρεσιών σε παιδιά με αναπηρία. Τα υπάρχοντα εμπειρικά δεδομένα αναφορικά με την επίπτωση και τον επιπολασμό της κακοποίησης-παραμέλησης σε παιδιά με αναπηρία εμπίπτουν σε περιορισμούς που έχουν να κάνουν με ζητήματα έλλειψης ευρέως...

Additional Info

  • Τεύχος: 111 • 2013
  • Σελίδες: 170 - 184

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει βιβλιογραφικά και ερευνητικά, τα συναισθήματα των αθλητών με αναπηρία και την εμπειρία που συνεπάγεται η συμμετοχή τους στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ακόμη, εξετάζει αν οι αθλητές δέχονται υποστήριξη από το οικογενειακό αλλά και το αθλητικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης και της συμβολής του κοινωνικού λειτουργού...

Additional Info

  • Τεύχος: 111 • 2013
  • Σελίδες: 153 - 169

Περίληψη

Η έρευνα αφορά στη μελέτη των στάσεων, γνώσεων και απόψεων των επαγγελματιών-ειδικών σε θέματα σεξουαλικότητας και αναπηρίας. Συγκεκριμένα, διερευνούνται οι αντιλήψεις τους στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στη σεξουαλική ζωή, τις ερωτικές σχέσεις ή/και τη δημιουργία οικογένειας. Ένα από τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι οι επαγγελματίες υποστηρίζουν...

Additional Info

  • Τεύχος: 111 • 2013
  • Σελίδες: 185 - 188

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση