2006 (21)

Τεύχη

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

OI ANAΓKEΣ KAI OI AΠOΨEIΣ TΩN ΓONEΩN ΓIA THN EΠAΓΓEΛMATIKH AΠOKATAΣTAΣH TΩN ΠAIΔIΩN TOYΣ ME NOHTIKH KAΘYΣTEPHΣH

TO ΑΠOΡΡΗΤO ΣΤΗ ΣΥΜΒOΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤOΚΤOΝΙΑ: H ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΣΥΜΒOΥΛΩΝ

EΠIKOINΩNIA EΠAΓΓEΛMATIΩN YΓEIAΣ ME TON AΣΘENH - O POΛOΣ THΣ ΣYMBOYΛEYTIKHΣ ΣE KATAΣTAΣEIΣ KPIΣHΣ

ZOYME ΣE MIA KOINΩNIA ΠOY APNEITAI TO ΘANATO; EPΩTHMATA YΠO THN KPIΣH THΣ KOINΩNIOΛOΓIAΣ TOY ΘANATOY

H ΣYMBOΛH TOY MHXANIΣMOY THΣ ΨYXIKHΣ ANΘEKTIKOTHTAΣ ΣTHN EKΠAIΔEYTIKH ΠOPEIA ΠAIΔIΩN ΠOY ΠPOEPXONTAI AΠO MH ΠPONOMIOYXO KOINΩNIKO ΠEPIBAΛΛON

Αναλυτικά »

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

H ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ KAI ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Αναλυτικά »

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ANAΠTYΞH KAI ΣYNTONIΣMOΣ THΣ TOΠIKHΣ KOINΩNIKHΣ ΠOΛITIKHΣ: OI ΠPOOΠTIKEΣ ΓIA TOYΣ ΔHMOYΣ

ΣTAΣEIΣ THΣ KOINOTHTAΣ AΠENANTI ΣTH ΛEITOYPΓIA ΞENΩNA AΠOKATAΣTAΣHΣ ΓIA ATOMA ME ANAΠHPIEΣ - ΠPIN KAI META

ΣTAΣEIΣ EΛΛHNΩN KAI ΣOYHΔΩN EΦHBΩN ΣE ZHTHMATA ZΩHΣ

BIΩΣIMH AΣTIKH ANAΠTYΞH KAI AΓOPA EPΓAΣIAΣ

 

Αναλυτικά »

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: ΜΙΑ ΠΡOΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚOΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚOΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤOΥΡΓΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΩΝ ΚOΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠO ΤΗΝ ΠΡOΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤOΝ ΚOΙΝΩΝΙΚO ΑΠOΚΛΕΙΣΜO - OΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤOΠΙΚΩΝ ΚOΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΑΙOΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΛOΓOΥ

 

Αναλυτικά »

Additional Info

 • Τεύχος: 84 • 2006
 • Σελίδες: 6

Τα πρωτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι ιδιαίτερα κρίσιμα αλλά συγχρόνως και τα πλέον πρόσφορα για ευεργετικές παρεμβάσεις με στόχο τη μεγιστοποίηση της αναπτυξιακής του πορείας. Η επίδραση των πρώτων εμπειριών και τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος είναι αποφασιστικής σημασίας για την ψυχοσωματική, τη νοητική και τη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Ουσιώδες γνώρισμα της παιδικής ηλικίας είναι η ραγδαία ανάπτυξη σε όλους τους τομείς...

Συγγραφείς

Additional Info

 • Τεύχος: 84 • 2006
 • Σελίδες: 16

Οι νέες Μονάδες ψυχοκοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης για ψυχικά ασθενείς στην κοινότητα (Προστατευμένα Διαμερίσματα, Ξενώνες, Οικοτροφεία), οι οποίες αναπτύσσονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος ψυχιατρικής μεταρρύθμισης «Ψυχαργώς», αντιμετωπίζουν σε μεγάλο ποσοστό προσπάθειες παρεμπόδισης της Λειτουργίας τους από τις τοπικές κοινωνίες....

Additional Info

 • Τεύχος: 84 • 2006
 • Σελίδες: 14

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται τα ευρήματα ποιοτικής έρευνας που έχει σκοπό να περιγράψει και να ερμηνεύσει τον τρόπο που οι κοινωνικοί λειτουργοί αντιμετωπίζουν την περιορισμένη επαγγελματική αναγνώριση στα πλαίσια της οργάνωσης....

Συγγραφείς

Additional Info

 • Τεύχος: 84 • 2006
 • Σελίδες: 12

Η «ενδυνάμωση» είναι μία διαδικασία μέσω της οποίας οι επαγγελματίες μοιράζονται την εξουσία που τους δίνει ο ρόλος τους με τους χρήστες των υπηρεσιών τους....

Additional Info

 • Τεύχος: 84 • 2006
 • Σελίδες: 2

Το τελευταίο τεύχος του τρέχοντος έτους περιλαμβάνει κατ' αρχήν τρία άρθρα που με άμεσο η έμμεσο τρόπο αναφέρονται στην έννοια της «αλλαγής» στους τομείς της θεωρίας και πρακτικής της Κοινωνικής Εργασίας, σε θέματα νοοτροπίας επαγγελματιών και φορέων καθώς και σε στάσεις τοπικών κοινοτήτων.

 

Additional Info

 • Τεύχος: 83 • 2006
 • Σελίδες: 1

H καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας Χριστίνα Βάγια στο άρθρο της αναφέρεται στην κοινωνική πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης και της προώθησής της μέσα από τη δικτύωση και αποκέντρωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Θεωρώντας την τοπική αυτοδιοίκηση ως τον πλέον ενδεδειγμένο φορέα για το σχεδιασμό και συντονισμό της τοπικής κοινωνικής πολιτικής, η συγγραφέας καταλήγει με μια σειρά προτάσεων για το σχεδιασμό συντονιστικού μηχανισμού από τους Δήμους.

Συγγραφείς

Additional Info

 • Τεύχος: 83 • 2006
 • Σελίδες: 7

Στο άρθρο επισημαίνονται οι κυρίες επιδιώξεις των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση και την Πρόνοια και η εναρμόνιση τους με την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής και της Πολιτικής της Τοπικής Ανάπτυξης, που αυτή προωθεί μέσα από τη Δικτύωση και την Αποκέντρωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών...

Additional Info

 • Τεύχος: 83 • 2006
 • Σελίδες: 8

Η προνοιακή μεταρρύθμιση στη χώρα μας αφορά στο μετασχηματισμό των ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης σε ανοικτού τύπου κοινοτικές στεγαστικές δομές προωθώντας τις αρχές της κοινωνικής επανένταξης και της ισότιμης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρίες....

Additional Info

 • Τεύχος: 83 • 2006
 • Σελίδες: 16

Η μελέτη αυτή εξέτασε τις στάσεις ζωής Ελλήνων και Σουηδών εφήβων. Από ένα σύνολο 238 Ελλήνων και 583 Σουηδών εφήβων που είχαν είτε υψηλή είτε χαμηλή βαθμολογία στην αυτοαναφορά του Achenbach, επελέγησαν γιά συμμετοχή σε ημιδομημένες συνεντεύξεις 47 Έλληνες και 47 Σουηδοί....

Συγγραφείς

Additional Info

 • Τεύχος: 83 • 2006
 • Σελίδες: 19

Το παρόν άρθρο στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και απασχόλησης και στη διευκρίνιση σε κάποιο βαθμό των μηχανισμών συσχέτισής τους, όπως αυτά προέκυψαν από σχετική εργασία....

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση