2007 (4)

Τεύχη

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Αναλυτικά »

Additional Info

  • Τεύχος: 85 • 2007
  • Σελίδες: 14

Με εξαίρεση κάποιες από τις θεωρίες που αναφέρονται σας επιδράσεις των ΜΜΕ, η πλειοψηφία αυτών αναλαμβάνονται το άτομο ως παθητικό δέκτη των όσων τα Μέσα προτείνουν. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένοι θεωρητικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα άτομα έχουν στόχους που επηρεάζουν τη χρήση των ΜΜΕ...

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 85 • 2007
  • Σελίδες: 15

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που να αναφέρονται στις στάσεις προς τα άτομα με νοητική καθυστέρηση. Τα αποτελέσματα όσων έχουν γίνει υποστηρίζουν μια τάση των Ελλήνων να αντιμετωπίζουν αρνητικά τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Βασικός σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να εξετάσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών ΑΙΘμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που κατοικούν στην Κέρκυρα προς τα άτομα με νοητική καθυστέρηση...

Συγγραφείς

Additional Info

  • Τεύχος: 85 • 2007
  • Σελίδες: 18

Κοινωνικός αποκλεισμός είναι η παρεμπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δημόσιων αγαθών3 όπως αυτά της εκπαίδευσης, ίου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, κ.λπ., η έλλειψη των οποίων οδηγεί στην οικονομική ανέχεια και περιθωριοποίηση. Συνιστά μια ιδιότυπη διεργασία περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων και ατόμων, των οποίων η πρόσβαση στην αγορά εργασίας καθίσταται δυσχερής...

Additional Info

  • Τεύχος: 85 • 2007
  • Σελίδες: 2

Το πρώτο τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας για τη νέα χρονιά έχει ως επίκεντρο το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν ειδικές πληθυσμιακές ομάδες....

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση