2012 (10)

Τεύχη

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Όψεις της Κοινωνικής Εργασίας την Eποχή της Οικονομικής και Κοινωνικής Κρίσης

Οι Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στην Εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας.

Οικονομική Κρίση, Ψυχική Υγεία και Κοινωνική Εργασία

Αναλυτικά »

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Παιδική Προστασία και το Σύστημα Ακρόασης: Το Παράδειγμα της Σκωτίας

Η Οικογενειακή Κοινωνική Στήριξη Παιδιών 8-18 Ετών και η Συσχέτισή της με Δημογραφικούς Παράγοντες

Κοινωνική Επανένταξη Ηλικιωμένων Ατόμων και Τρόποι Αποτελεσματικής Παρέμβασης του Κοινωνικού Λειτουργού/Συντονιστή Ομάδας

Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Ηλικιωμένων. Αναφορά σε Ευρήματα Ερευνών
για τις Ανάγκες των Ηλικιωμένων

Αναλυτικά »

Additional Info

 • Τεύχος: 108 • 2012
 • Σελίδες: 249 - 254

Περίληψη

Είναι γνωστό ότι οι εθνικές πολιτικές για την προστασία των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι επίσης είναι γενικά αποδεκτό ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μία ομάδα υψηλού κινδύνου είναι οι ηλικιωμένοι, μαζί με τους ανέργους και τις γυναίκες....

Additional Info

 • Τεύχος: 108 • 2012
 • Σελίδες: 197

Περίληψη

Το τελευταίο τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας αυτής της χρονιάς παρουσιάζει τέσσερα άρθρα που αναφέρονται στα δύο άκρα του ηλικιακού φάσματος του ανθρώπου: στην παιδική ηλικία και στους ηλικιωμένους. Η καθηγήτρια εφαρμογών Δρ. Χρυσή Καλπίνη-Παπαδοπούλου και οι κοινωνικοί λει- τουργοί Έλενα Λιάκου και Μαρία Μαλέσκου παρουσιάζουν το καινοτόμο Σύστημα...

Additional Info

 • Τεύχος: 108 • 2012
 • Σελίδες: 198 - 213

Περίληψη

Το παρόν άρθρο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται και εξελίσσεται η πολιτική της παιδικής προστασίας στη Σκωτία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει τη μέθοδο της ακρόασης των παιδιών που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες παιδικής προστασίας προκειμένου να βοηθήσουν τα μέλη της οικογένειας να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του παιδιού τους....

Λέξεις κλειδιά: Ακρόαση παιδιών - Σκωτσέζικο σύστημα παιδικής προστασίας 

Additional Info

 • Τεύχος: 108 • 2012
 • Σελίδες: 214 - 230

Περίληψη

Γνωρίζουμε ότι η κοινωνική στήριξη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών. Γι’ αυτό θελήσαμε να ερευνήσουμε πώς επηρεάζεται από μια σειρά μεταβλητών όπως η ηλικία του παιδιού, το φύλο, το κοινωνικο-οικονομι- κό επίπεδο των γονιών που την παρέχουν, ο αριθμός των παιδιών της οικογένειας, ο τόπος διαμονής, καθώς επίσης...

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική Στήριξη - Οικογένεια - Πολυτεκνία - Σειρά Γέννησης

Additional Info

 • Τεύχος: 108 • 2012
 • Σελίδες: 231 - 248

Περίληψη

Ως μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι ηλικιωμένοι και ειδικότερα οι υπερήλικες, αντιμετωπίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον κίνδυνο κοινωνικής τους απομόνωσης και μοναξιάς. Σε μια προσπάθεια για αποφυγή αυτού του κινδύνου, η ανάπτυξη ομάδων κοινωνικής επανένταξης ευάλωτων ηλικιωμένων ή υπερήλικων ατόμων κρίνεται ως ιδιαίτερα χρήσιμη...

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνικός λειτουργός - Τρίτη Ηλικία - Τέταρτη Ηλικία - Πέμπτη Ηλικία - ηλικιωμένοι - υπερήλικες - ομάδες κοινωνικής επανένταξης

Συγγραφείς

Additional Info

 • Τεύχος: 107 • 2012
 • Σελίδες: 167 - 180

Περίληψη

Στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, αναμένεται να αυξηθεί τόσο ο αριθμός όσων προσφεύγουν στις κοινωνικές υπηρεσίες όσο και το ποσοστό των ανθρώπων μεταξύ αυτών που θα αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα και διαταραχές. Προβλέπεται να ξεκινήσει έτσι ένας φαύλος κύκλος, διότι η εμπειρία των ψυχικών διαταραχών θα επηρεάσει και θα περιπλέξει...

Additional Info

 • Τεύχος: 107 • 2012
 • Σελίδες: 153 - 166

Περίληψη

Η οικονομική κρίση οξύνεται με σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, καθώς σχετίζεται με υποσιτισμό και κακές συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, αύξηση της ανεργίας, κατάθλιψη, αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας και αυτοκτονιών, προ- βλήματα υγείας στα παιδιά και τους εφήβους, βία, παραβατικότητα, περιβαλλοντικά προβλήματα, αύξηση της κοινωνικής ανισότητας, παραβιάσεις των ανθρώπινων...

Συγγραφείς

Additional Info

 • Τεύχος: 107 • 2012
 • Σελίδες: 135 - 152

Περίληψη

Η κοινωνική εργασία είναι από καταβολής της συνυφασμένη με πολύσημες πα- ρεμβάσεις σε επείγουσες, απρόσμενες, ανοίκειες, αναπόφευκτες, μη αναστρέψιμες καταστάσεις ζωής, σχέσεις και συνθήκες καταπίεσης, διάκρισης, αποκλεισμού και στέρησης, και σε τραύματα από παραμέληση, εγκατάλειψη, κακοποίηση, απώλεια, ή πένθος.

Additional Info

 • Τεύχος: 107 • 2012
 • Σελίδες: 132

Περίληψη

Η οικονομική κρίση στην οποία έχει εισέλθει η χώρα μας εμφανώς την τελευταία τριετία έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στους τομείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Καθώς τα περιστατικά που έχουν ανάγκη αυτών των υπηρεσιών συνεχώς αυξάνονται, ενώ οι φορείς υγείας και κοινωνικής φροντίδας υποχρηματοδοτούνται και συρρικνώνονται, το έργο των κοινωνικών λειτουργών γίνεται πιο πολύπλοκο,δύσκολο και αρκετές φορές αναποτελεσματικό.

Additional Info

 • Τεύχος: 107 • 2012
 • Σελίδες: 181 - 188

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση